BUITENSCHOOLSE OPVANG KINDEROPVANG PERLEI

Tarieven 2018

Ouders hebben de keuze uit twee pakketten:

         1.      BSO inclusief

         Voorschoolse -  en naschoolse opvang, inclusief vakanties en margedagen

            Opvang gedurende 51 weken, het hele jaar, met uitzondering van de periode van Kerst tot en met  Nieuwjaarsdag. .

Kosten € 6,95 per uur

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -                 

         2.      BSO exclusief

Voorschoolse en naschoolse opvang

            Opvang gedurende de schoolweken, voor schooltijd en/of vanaf einde schooltijd tot 18.30 uur.

         Kosten € 7,25 per uur

            Opvang op margedagen is mogelijk door bijbetaling

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -