Kinderdagverblijf

Kindcentrum ODOORN: Totaalaanbod onder één dak voor uw kind tot eind basisschool:

Kinderdagverblijf  --  Peuterspeelzaal -- Basisschool -- Buitenschoolse Opvang -- Tussenschoolse Opvang

.Het kinderdagverblijf is prachtig gehuisvest met veel uitdagingen voor uw kind van 0 tot 4 jaar

Uurtarief 2017: € 7,18

uw werkelijke nettokosten zijn afhankelijk van het gezamenlijk jaarinkomen.

Wij maken graag en zonder enige verplichting een berekening voor u. 

Van 25 december 2017 tot en met 1 januari 2018 is het kinderdagverblijf gesloten, er worden dan ook 51 weken gefactureerd.

Opzegtermijn 1 maand (30 dagen) , vanaf de dag van ontvangst van de opzegging.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

flexibele opvang:

Ouders nemen alleen het aantal uren af dat zij werkelijk nodig hebben en betalen ook per uur. Brengen en halen kan zelfs per kwartier.

De opvangkosten per uur bedragen bruto € 7,50

 Aan deze vorm van opvang zijn de volgende voorwaarden gekoppeld

  • De opvang betreft minimaal 4 aaneengesloten uren, zodat inhoud kan worden gegeven aan de opvang en om stabiliteit in de groep en de personeelsplanning te houden.
  • In plaats van een minimale opvang per maand geldt een minimale afname per jaar van 572 uren. Klanten kiezen zelf op welk moment van het jaar zij deze uren afnemen. Dit is bijvoorbeeld handig voor ouders die in het onderwijs werken. Zij kunnen er voor kiezen om hun kind alleen tijdens schoolweken naar het kinderdagverblijf te laten gaan.
  • Er volgt geen teruggaaf indien niet alle uren op jaarbasis zijn opgenomen.
  • Extra opvanguren worden tegen het tarief van € 7,50 per uur  in rekening gebracht
  • Gewenste opvangtijden dienen tenminste 1 maand van te voren schriftelijk ( kan per mail) worden ingediend.

 Het gewenste aantal opvanguren wordt in het contract vastgelegd en maandelijks via een deelfactuur in rekening gebracht.