ongevallenregistratie

Als geregistreerde kinderopvangorganisatieis kinderopvang Perlei wettelijk verplicht om alle bijna-ongevallen (incidenten) en ongevallen te registreren. Een bijna-ongevallen registratie is noodzakelijk om bij soortgelijke toekomstige situaties te voorkomen dat het incident zich herhaalt.

Dit formulier is bestemd voor gastouders aangesloten bij kinderopvang Perlei, die betrokken zijn bij een (bijna)ongeval tijdens het verlenen van opvang aan gastkinderen, zowel in de woning van de gastouder als ook in de woning van de vraagouder.

 

Stappen

1. Het ongevallenregistratieformulier dient bij ALLE (bijna)ongevallen te worden ingevuld door de betrokken gastouder en te worden opgestuurd naar kinderopvang Perlei, met een kopie voor de vraagouder.

2. Als er sprake is van een ernstig ongeval dan dient de gastouder in het bezit te zijn van alle informatie die nodig is om de dienstdoende huisarts, tandarts of andere hulpdienst(en) in te schakelen. Zij is ook in het bezit van alle telefoonnummers waar de vraagouders in geval van nood kunnen worden bereikt. Zij zal zo spoedig mogelijk contact opnemen met de vraagouder, maar in geval van ernstige calamiteiten eerst de hulpdiensten inschakelen

3. Na invulling en ondertekening dient het formulier binnen een week aan het gastouderbureau te worden toegestuurd.

4. Het gastouderbureau zal -afhankelijk van de aard van het (bijna)ongeval- nader onderzoek doen dan wel zo spoedig mogelijk bericht geven en terugkoppelen aan de gastouder en vraagouder