vraagouders

Uurtarief 2018: € 6,33

Kinderopvang Perlei bemiddelt tussen ouders die opvang wensen en gastouders die deze opvang kunnen bieden, thuis of bij de vraagouders in huis.

De verdiensten voor de gastouder bedragen 5,18 per uur, kinderopvang Perlei rekent 1,15 voor haar bemiddeling.

Uitsluitend de werkelijke opvanguren worden in rekening gebracht (afgerond op een kwartier)

Uw opzegtermijn is een maand (30 dagen), ingaande op de dag van ontvangst van uw schriftelijke opzeging

********************************************************************************************

De voordelen van kleinschalige opvang:

· Veel persoonlijke aandacht;

· Opvang in huiselijke kring;

· Geen wisselende begeleiding;

· Direct contact met opvangouder;

· Flexibele afspraken over brengen en halen met gastouder;

· Flexibele opvangtijden mogelijk in overleg;

· Goede afspraken over opvoedingswensen met gastouder.

Diverse kwaliteitseisen worden gesteld aan de Gastouderopvang.

Eén van de belangrijkste kwaliteitseisen is ons pedagogisch beleidsplan.
Daarin staat onze visie op de omgang met kinderen  beschreven. Hierop kunnen ouders/verzorgers en gastouders terugvallen als het gaat om de uitgangspunten en werkwijze die worden gehanteerd bij de omgang met kinderen en hun opvoeding. 
kinderopvang Perlei  vindt het pedagogisch beleidsplan essentieel. Hierdoor is het mogelijk om de kwaliteit van de opvang goed te controleren en op een hoog peil te stabiliseren. Controle en bijstellen van het zorgprofiel is hierdoor mogelijk. Zo kan het kind met plezier en in een veilige en vertrouwde omgeving opgroeien, en dat is toch het allerbelangrijkst.

Nadat een ‘koppeling’ is gerealiseerd, richt de dienstverlening van kinderopvang Perlei zich op continuering en begeleiding van de ‘opvangrelatie’ tussen opdrachtgever en de gastouder. 

Voordelen gastouderopvang via kinderopvang Perlei :
We zijn een erkend gastouderbureau, waardoor u in aanmerking kunt komen voor de Kinderopvangtoeslag 
Op de hoogte van het actuele aanbod in de regio 
Concurrerende prijzen 
Gevarieerd aanbod van diensten
Persoonlijk contact 
Het tot stand brengen en begeleiden van gezonde en veilige gastoudervang is onze verantwoordelijkheid.

Wij bieden professionele bemiddeling en begeleiding:
Nadat een 'koppeling' is gerealiseerd is er blijvende ondersteuning (op afstand).
Middels een opvangovereenkomst worden rechten en plichten tussen ouders en gastouder over en weer duidelijk.
Jaarlijks is er een risico-inventarisatie in de woning waar de gastouderopvang plaatsvindt. De risico-inventarisatie geeft inzicht in de veiligheids- en gezondheidsrisico’s die de opvang van kinderen met zich meebrengt.
Advies en ondersteuning bieden aan ouders/verzorgers 
Bewaken van de kwaliteitseisen volgens de Wet Kinderopvang 
Organiseren van thema-avonden voor ouders/verzorgers en gastouders
Administratieve afhandeling